Farské oznamy - 2. september 2018

1.9.2018

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00).

p

Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), nech sa nahlásia na farskom úrade do 15.9.2018 v čase úradných hodín.

p

Oznamy Farskej knižnice a Charity Blumentál

Po prázdninovej prestávke začnú Farská knižnica a Charita Blumentál opäť poskytovať svoje služby v ich riadnych úradných hodinách. Menia sa otváracie hodiny Farskej knižnice, otvorená bude: v stredu 9:00 – 11:00 a vo štvrtok 16:00 – 18:00.

p

Modlitbové stretnutia Lectio divina v Katedrále sv. Martina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Téma tohto ročníka má názov „Podoby modlitieb vo Svätom písme” a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 5.9., má názov „Pane, daj mi dnes šťastie” (Gn 24, 12-14). Plagát sa nachádza vo výveske.

p

Slávnostná sv. omša v Katedrále

V dňoch 6.-7. 9. 2018 sa v Bratislave uskutoční stretnutie zástupcov biskupských konferencií Strednej a Východnej Európy. V rámci tohto podujatia budú zídení otcovia biskupi vo štvrtok 6. 9. 2018 o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu v latinskom jazyku, na ktorú sú pozvaní všetci veriaci.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu Blumentálskej veže, ktoré boli v tomto týždni v sume 150, 111 a 55,- €, poslané na účet našej farnosti a ďalších 500, 200 a 200,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál