Vianočné oznamy 2018

13.12.2018

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Prosíme zvlášť starších nech si nenechávajú spoveď na posledné dni, nechajme priestor zvlášť tým, čo pristupujú k sviatosti zmierenia iba na Vianoce, či Veľkú noc, alebo sú zamestnaní, odcestovaní v zahraničí a pricestujú posledné dni pred Vianocami. Vianočná svätá spoveď platí aj k januárovému prvému piatku.

p

Spovedať k vianočným sviatkom budeme každý deň pred svätými omšami a cez sväté omše do 23.12.2018:

sobota 15.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 16.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

pondelok 17.12; utorok 18.12; streda 19.12; štvrtok 20.12; piatok 21.12.2018:

pppppppppppppppppppp5.45 – 8.00        11.30 – 12.30       15.30 – 18.30

sobota 22.12.2018          6.00 – 8.00                                     16.00 – 19.00

nedeľa 23.12.2018          6.00 – 12.30                                   16.00 – 20.00

p

Prikázané sviatky vo Vianočnom období:

4. adventná nedeľa                                                – nedeľa 23.12.2018

Narodenie Pána                                                     – utorok 25.12.2018

Svätej rodiny                                                         – nedeľa 30.12.2018

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok – utorok 1.1.2019

Zjavenie Pána – Traja Králi                                  – nedeľa 6.1.2019

Krst Krista Pána                                                    – nedeľa 13.1.2019

Svätého Štefana (26.12.2018) nie je prikázaný sviatok, je to 2. vianočný sviatok, sväté omše budú:

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

Vianočné obdobie končí na slávnosť Krstu Krista Pána 13.1.2019.

p

Sväté omše vo vianočnom období

23.12.2018 Štvrtá adventná nedeľa

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

24.12.2018 Štedrý deň

6.30      16.00ppp 24.00 (polnočná)

25.12.2018 Narodenie Pána – 1. Vianočný sviatok

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

26.12.2018 Svätého Štefana – 2. Vianočný sviatok

6.00       7.30        9.00       10.30       12.00       16.30       18.00 (slovenská).

30.12.2018 Sviatok Svätej rodiny

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

31.12.2018 Sv. Silvestra – Starý rok

6.30       12.00       16.30pppp 23.30 adorácia s novoročným požehnaním

1.1.2019 Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – Nový rok

6.1.2019 Zjavenie Pána Traja králi

13.1.2019 Krst Krista Pána

6.00       7.30       9.00       10.30        12.00       16.30       18.00 (maďarská)       19.00

p

Na Štedrý deň nie je prikázaný pôst. Na Narodenie Pána je pri sv. omšiach tradičná vianočná zbierka. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň. Na Sviatok Sv. rodiny si manželské páry môžu obnoviť pri sv. omšiach manželské sľuby. Od 6.1.2019 budeme posviacať domy a byty zvlášť nové a rekonštruované. Prosíme nahlásiť kontakt a adresu v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.

p

Prehľad spovedných dní vo vianočnom období

24.12.2018                                          – spovedáme už len v súrnych prípadoch

25.12.2018 – 26.12.2018                    – nespovedáme

27.12;   28.12;   29.12;p 30 .12.2018 – spovedáme ako zvyčajne

31.12.2018 – 1.1.2019pppppppppp – nespovedáme

2.1.2019 – 13.1.2019                          – spovedáme, ako zvyčajne


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál