Farské oznamy - 24. marec 2019

23.3.2019

Poďakovanie za zbierku na charitu

Prvú pôstnu nedeľu bola zbierka na charitu, ktorá činila 2573,- Eur. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

p

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod.
a v nedeľu o 15.45 hod
. Dnešnú nedeľu 24.3.2019 sa Krížovú cestu modlia deti. Budúcu nedeľu 31.3.2019 sa budú modliť muži. Prosíme mužov, ktorí sa chcú modliť, aby sa po svätej omši prihlásili v sakristii.

p

Pobožnosť Krížovej cesty v Katedrále svätého Martina

V Pôstnom období pozývame na spoločnú modlitbu Krížovej cesty v Katedrále sv. Martina, vždy v piatok o 20.00 hod.

p

25. marec - Deň počatého dieťaťa

V pondelok, 25. marca o 17:30 pozýva združenie Máriina doba k morovému stĺpu na Rybnom námestí. Program sa skončí pri pamätníku Sviečkovej manifestácie. Vďaku za život môžeme aj my verejne vyjadriť nosením bielej stužky na svojom odeve. Viac informácií nájdete na výveske a na stránke www.25marec.sk.

p

Bazár v Dome Quo Vadis

Pozývame Vás na DobroQVbazár, 28.marca o 18:00, kde si môžete prísť vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok z bazára je venovaný vždy na dobrú vec - podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Táto akcia je viac menej pravidelná a koná sa v posledné štvrtky v mesiaci. Viac na stránke https://www.domquovadis.sk/sk/udalost/dobroqvbazar-4

p

Zmena času

Na budúci týždeň v noci, z 30.3. na 31.3. sa o 2.00 hod. stredoeurópskeho času mení čas na 3.00 hod. letného času.

p

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 1000,- €, poslané za posledný týždeň na účet našej farnosti a ďalších 100, 100 a 100,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál