Farské oznamy - 20. október 2019

19.10.2019

Zbierka na misie

Dnešnú nedeľu 20.10.2019 sa koná celoslovenská zbierka na misie. Bude obetovaná zvlášť farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

b

Zmena času

V noci zo soboty 26. na nedeľu 27.10.2019 sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod. stredoeurópskeho času.

m

Oznam charity Blumentál

Na nedeľu 27. októbra 2019 pripravuje charita Blumentál už tradičné posedenie v klube na Vazovovej 8 pri príležitosti blumentálskych hodov. Začiatok o 15.00 hod. Nebude chýbať hudba a veríme, že ani dobrá nálada. Všetci ste srdečne pozvaní!

Veríme, že gazdinky opäť prispejú sladkým, či slaným občerstvením. Vopred vďaka!

m

Sv. omša pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského

Pozývame veriacich na svätú omšu pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského, ktorú bude v utorok 22. októbra 2019 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

m

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 30,- a 200,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 50,- 100,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál