Farské oznamy - 27. október 2019

26.10.2019

Poďakovanie za zbierku na misie

Zbierka na misie minulú nedeľu bola 4190,-€. Okrem toho bolo darovaných 1000,-€ v hotovosti. Za každý Váš milodar vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

n

Výročie posviacky nášho chrámu

V podelok 28. 10. 2019 si pripomenieme výročie posviacky nášho chrámu. Okrem sv. omší v riadnom čase bude slávená sv. omša o 10,00 hod. pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevnej strednej odbornej školy elektrotechnickej P. G. Frassatiho.

n

Oznam charity Blumentál

Dnes, 27. októbra 2019, pripravila charita Blumentál už tradičné posedenie v klube na fare na Vazovovej 8. Začiatok je o 15,00 hod. Nebude chýbať hudba a veríme, že ani dobrá nálada. Všetci ste srdečne pozvaní!

n

Slávnosť Všetkých svätých - prikázaný sviatok

Vo piatok 1. 11. 2019 je prikázaný sviatok všetkých svätých. Sväté omše budú ako v nedeľu, iba sv. omša o 18:00 nebude.

n

Spomienka na všetkých verných zosnulých - neprikázaný sviatok

V sobotu 2. 11. 2019 je liturgická spomienka na trpiacu Cirkev, teda na duše zomrelých v očistci. Sväté omše budú v tento deň o 6:30, 9:00, 12:00, 16:30 a 18:00 hod.

n

Dušičková pobožnosť

V piatok, 1. 11. 2019 o 14.00 hod. sa pri hlavnom kríži na Ondrejskom cintoríne uskutoční Dušičková pobožnosť. V našom kostole sa bude dušičková pobožnosť konať v sobotu 2. 11. 2019 po každej sv. omši.

n

Úplné odpustky pre duše v očistci

Úplné odpustky od 1. do 8. novembra možno získať raz denne len pre duše v očistci. Odpustkový skutok od 12:00 hod. dňa 1. 11. do 2. 11. je návšteva kostola, Modlitba Pána a Vyznanie viery. Odpustkový skutok v dňoch od 1. 11. do 8. 11. je návšteva cintorína a modlitba za zosnulých. Treba splniť aj ďalšie podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca. Napokon je potrebná túžba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

n

Prvopiatkový týždeň

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva o 15.00 i modlitba Fatimského ruženca v sobotu).

n

Pozvanie do ružencového bratstva

Blumentálske ružencové bratstvo pozýva záujemcov o spoločnú modlitbu ruženca zapísať sa u ružencových horliteliek dnešnú nedeľu, 27. 10. 2019, po dopoludňajších sv. omšiach v predsieni kostola. Na zápis je možné využiť aj mailový kontakt ruzenecblumental@gmail.com. Viac informácií nájdete na výveske.

n

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 90,- a 30,-€, ktoré prišli na účet našej farnosti a 1000,- 100,- a 100,-€ darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál