Farské oznamy 4. októbra 2020

4.10.2020

Nedeľa 4. 10. DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

Pondelok 5.10. Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovolná spomienka

Utorok 6.10. féria

Streda 7. 10. Ružencovej Panny Márie, spomienka

Štvrtok 8. 10. féria

Piatok 9. 10. féria

Sobota 10. 10. féria

Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Dnes je zbierka – Halier sv. Petra. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

b

Srdečne pozývame mladých, ktorí túžia rozlíšiť svoje životné povolanie a upevniť sa vo svojom vzťahu k Bohu,  prihlásiť sa na kurz Samuel. Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte alebo na www.kurzsamuel.sk .

b

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU I. s témou PRIJATIE a ODPUSTENIE sa uskutoční 23.-25. októbra 2020 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Obnova je určená pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.

b

V stredu 7. októbra 2020 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha (Nm 11, 24-30).

b

V sobotu 10. októbra 2020 o 9.00 a 10.30 hod. bude Mons. Stanislav Zvolenský vysluhovať sviatosť birmovania. Vstup je možný len pre birmovanca a birmovného rodiča.

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 350,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti a 150,- a 100,- 20,- € darovaných v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál