Farské oznamy 11. októbra 2020

10.10.2020

Nedeľa 11. 10. DVADSIATA ôSMA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

b

Minulú nedeľu bola zbierka „Halier sv. Petra“. Vyzbieralo sa 1147,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

b

Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnosti na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

b

Pápežské misijné diela ponúkajú obrazovú katechézu pod názvom “Povolanie byť misionárom.” Autorom katechézy je kňaz Jozef Šelinga. Objednať si ju môžete cez internetovú stránku www.pmd.sk

b

Hľadáme katechétu /tku na vyučovanie náboženstva od 1.1.2021 na pol úväzku na ZŠ. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na opravu fasády Blumentálskeho kostola v sume 60,- 50,- a 50,- €, poslané na účet našej farnosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál