Farské oznamy 11. apríla 2021

10.4.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 11. 4. DRUHÁ Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

Pondelok 12. 4. féria

Utorok 13. 4. féria

Streda 14. 4. féria

Štvrtok 15. 4. féria

Piatok 16. 4. féria

Sobota 17. 4. féria

Nedeľa 18. 4. TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

  • Kto si dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva v kostole uctí obraz Božieho milosrdenstva, pomodlí sa Otčenáš, Verím v Boha a pridá nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže za obvyklých podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpor voči každému hriechu) získať úplné odpustky.

  • V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Túto nedeľu vybrali otcovia biskupi, aby sme prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

  • Vyslovujme úprimné poďakovanie za vaše milodary: V zbierke na Boží hrob ste prispeli sumou 1134.- € a vo farskej zbierke sa vyzbieralo 740,-€.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál