Farské oznamy 23. mája 2021

26.5.2021

Nedeľa 23.5. Zoslanie ducha svätého, slávnosť

Pondelok 24.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 25.5. féria

Streda 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

Štvrtok 27.5. Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok

Piatok 28.5. féria

Sobota 29. 5. féria

Nedeľa 30. 5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

b

Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie a začína sa
Obdobie cez rok, namiesto veľkonočnej modlitby Raduj sa nebies Kráľovná sa od pondelka opäť modlíme Anjel Pána.

b

Ďakujeme za vaše milodary, ktoré ste venovali v zbierke na katolícke masmédiá,
v sume 2045,- €.

b

Termín prihlasovanie detí do letného tábora v Detvianskej Hute plánovaného v termíne od 24. júla do 31. júla 2021, je možné do 30. mája 2021. Prihlášky nájdete na internetovej stránke charity a v čakárni farského úradu na Vazovovej 8. Vyplnenú prihlášku odovzdajte v kancelárii farského úradu, počas úradných hodín. Ostatné informácie včas nájdete vo výveske charity pred kostolom, aj na našej internetovej stránke.

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 33,- 30,- 20,- 15,-poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 150,- 45,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál