Farské oznamy 30. mája 2021

29.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 30.5. NEDEĽA NAJSVätejšej TROJICE, slávnosť

Pondelok 31. 5. féria

Utorok 1. 6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka

Streda 2. 6. féria

Štvrtok 3. 6. NAJSVätejšIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť

Piatok 4. 6. féria

Sobota 5. 6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Nedeľa 6. 6. desiata NEDEĽA v cezročnom období

b

Vo štvrtok 3. 6. 2021 slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omše budú: o 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 a 19.00. Z dôvodu stále platného dišpenzu KBS, tento sviatok v tomto roku nie je prikázaný.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

V stredu 2. júna 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12, 1-13).

b

“Povzbudzujeme tých, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov, a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Asistované sčítanie prebieha do 13. júna, a to dvoma spôsobmi: Možno prísť osobne na miesto zriadené obecným/mestským úradom, a tam sa sčítať (čo je najlepšie). Alebo možno zavolať na obecný/mestský úrad a požiadať, aby k vám prišiel mobilný asistent. V takom prípade, samozrejme, treba dať POZOR NA PODVODNÍKOV: ak ste nikoho nevolali, nikto k vám nemá čo chodiť! Ak ste zavolali, musí sa preukázať preukazom asistenta! Služba je úplne bezplatná a vôbec nič sa pri nej nepodpisuje. Samozrejme, vyplnenie údajov sčítania je užitočné pre našu obec/naše mesto, i pre našu Cirkev. Nezabudnite sa preto do 13. júna sčítať, ak ste tak ešte neurobili. Ďakujeme!”

b

Prosíme veriacich, aby do interiéru kostola nenosili bicykle a kolobežky. Je to posvätné miesto a národná kultúrna pamiatka a nemôžu byť opreté o stenu alebo lavice.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti darovaných 500,- .


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál