Farské oznamy 9. mája 2021

8.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 9.5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 10.5. féria

Utorok 11.5. féria

Streda 12.5. féria

Štvrtok 13.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Sobota 15. 5. féria

Nedeľa 16. 5. siedma VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

Vo štvrtok 13. mája je slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Sväté omše budú o: 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 18.00 (v slovenskom jazyku) a o 19.00 hod.

b

Štvrtok 13. mája budú v našej farnosti kňazi a zamestnanci televízie Lux. Po svätých omšiach bude možnosť navštíviť klubový stánok TV LUX, ktorý bude vonku pred kostolom a za milodar si vziať DVD Fatima, knihy, ktoré poznáte z TV LUX, alebo predmety s logom televízie. Taktiež bude možné stať sa členom klubu priateľov. Sv. omšu o 12.00 bude slúžiť otec Jozef Kováčik a 16.30 otec Marián Bér.

b

Na budúcu nedeľu 16. mája sa koná celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za vaše milodary vopred úprimne ďakujeme.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája do 15. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 190,- 100,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 70,- 50,- a 20,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál