Farské oznamy 2. mája 2021

4.5.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 2.5. Piata VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Utorok 4.5. Sv. Floriána, ľubovolná spomienka

Streda 5.5. féria

Štvrtok 6.5. féria

Piatok 7.5. féria

Sobota 8. 5. féria

Nedeľa 9. 5. Šiesta VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

b

V nedeľu Dobrého Pastiera (Štvrtú veľkonočnú) sa vyzbieralo na kňazský seminár 1570 euro. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

b

V stredu 5. mája 2021 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26).

b

V stredu5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu prerušíme o 11:30 a po sv. omši bude pokračovať od 12:30 do 16:15 kde sa ukončí eucharistickým požehnaním pred večernou sv. omšou.

b

Nastávajúci týždeň je prvopiatkový – sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom.

b

Charita Blumentál opäť pripravuje pre deti letný tábor, ktorý plánujeme v termíne od 24. júla do 31. júla 2021 v zariadení škola v prírode Detvianska Huta. Prihlasovanie bude možné od 10. mája. Prihlášku nájdete v kancelárii Charity na Vazovovej 8 alebo na stránke www.charitablumental.sk, kde priebežne nájdete všetky potrebné informácie.

b

Hľadáme kto by mal záujem o službu pomocného kostolníka, najlepšie dôchodca – brigádnik. Hľadáme osobu, ktorá by nám bola ochotná aranžovať kvety na oltároch v kostole.

b

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 100,- 50,- 50,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 100,- a 20,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál