Farské oznamy 1. augusta 2021

1.8.2021

1. augusta 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 2. 7. féria

Utorok 3. 7. féria

Streda 4. 7. Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

Štvrtok 5. 7. Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

Piatok 6. 7. Premenenie Pána, sviatok

Sobota 7. 7. féria

Nedeľa 8. 8. devätnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

  • 2. augusta možno získať za bežných podmienok vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplne odpustky „Porciunkuly“.

b

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať ako zvyčajne. Vo štvrtok a piatok budeme spovedať od 15,00 hod. Taktiež sa uskutočnia obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15:00) a v sobotu fatimská pobožnosť.

b

  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle do služby dobrovoľníka počas návštevy Svätého otca v Šaštíne, 15. septembra 2021. Predregistrácia dobrovoľníkov prebieha na webovej adrese dobrovolnicipapez.abuba.sk . Ďakujeme, že ste ochotní prispieť k dôstojnému a bezpečnému priebehu Národnej púte s pápežom Františkom.

b

  • Vincentská rodina na Slovensku organizuje už 15. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu, zameranej na pomoc tým najchudobnejším. Zbierka prebieha od 1. 6. 2021 do 30. 4. 2022. Viac informácii je k dispozícii stránke www.bojpotihladu.sk

b

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení, a túžia po sviatostiach, sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v hotovosti 100,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál