Farské oznamy 25.7.2021

24.7.2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 25. 7. Sedemnásta NEDEĽA v cezročnom období

Pondelok 26. 7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 27. 7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

Streda 28. 7. féria

Štvrtok 29. 7. Sv. Marty, spomienka

Piatok 30. 7. Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

Sobota 31. 7. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka

Nedeľa 1. 8. Osemnásta NEDEĽA v cezročnom období

b

  • Dospelí, ktorým chýbajú niektoré sviatosti, alebo nie sú pokrstení sa môžu prihlásiť na farskom úrade v úradných hodinách. Príprava začne v septembri.

b

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 500,- 33,- poslané na účet našej farnosti a v hotovosti 100,- 50,-.

bbbbbb

  • Ďakujeme dobrodincom Jozefovi a Márii Kanálikovým za štedrý milodar na kostol v sume 3000 €.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál