Farské oznamy 17.10.2021

20.10.2021
  • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

  • .

  • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.

  • .

  • V sobotu 23.10. budeme sláviť sviatosť birmovania o 10.00 a 11.30. Zúčastniť sa môžu iba rodičia a birmovný rodič.

  • .

  • Budúca nedeľa je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  • .


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál