Farské oznamy 23.10.2021

23.10.2021

O ZNAMY

24. októbra 2021

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 10. 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - MISIJNÁ

Pondelok 25. 10. féria

Utorok 26. 10. féria

Streda 27. 10. féria

Štvrtok 28. 10. Výročie posviacky nášho chrámu (133 výročie)

Piatok 29. 10. féria

Sobota 30. 10. féria

Nedeľa 31. 10. 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  • Bratislava je naďalej v oranžovej farbe covid automatu. Zostávame fungovať v dvoch režimoch: „pre všetkých“ a „očkovaní“. Sv. omše „pre všetkých“ budú s obmedzenou kapacitou 100 ľudí a sv. omše v režime „očkovaní“ sú bez obmedzení. Sv. omše vyhradené pre očkovaných budú počas týždňa o 12:00 a v nedeľu 9:00; 12:00; 16:30.

  • Prosíme všetkých, ktorí budú prichádzať na sv. omše v režime „pre všetkých“ aby si na každú sv. omšu priniesli na lístočku napísané meno, priezvisko a tel. číslo, ktoré vhodia pred sv. omšou pri vchode do kostola do krabice.

  • Dnes je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

  • Budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. O 3.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 40,- 30,-, poslané na účet našej farnosti a v hotovosti darovaných 50,-.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál