Mimoriadny oznam 17.12.2021

16.12.2021

Mimoriadny oznam

.

Platí od 17.12 do 23.12.2021

.

V kostole Blumentál slúžime verejné bohoslužby,

počas ktorých spovedáme

vo všedné dni 5:45 a 6:30

v sobotu 6:30 a 18:00

a v nedeľu 6:00, 7:30, 12:00, 18:00 (maďarská) a 19:00

v režime OP s obmedzeným počtom 30 osôb

.

zároveň budeme mať otvorený kostol k osobnej modlitbe a adorácií a možnosti pristúpiť k svätej spovedi a svätému prijímaniu:

.

vo všedné dni a v sobotu

11:30-12:30 a 16:00-18:00

a

v nedeľu

9:00-12:00 a 16:00-18:00.

.

  • Vstup do kostola bude z bočného vchodu z Radlinského ulice s respirátorom FFP2.

  • Katolícku tlač si môžete zakúpiť v čase, keď bude kostol otvorený.

  • Úmysly svätých omší budú súkromne odslúžené tak, ako boli nahlásené.

  • V nebezpečenstve smrti je samozrejme možné vyslúžiť sviatosti zomierajúcemu.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál