Vianoce 2021

22.12.2021

Vianočné oznamy

24.12. - 26.12. 2021

.

Štedrý deň 24.12.2021

.

Ranná sv. Omša: 6:30 (možnosť sv. spovede)

Rozdávanie sv. Prijímania:

11:30-12:30 (možnosť sv. Spovede)

.

Omše Narodenia Pána: 16:00, 21:00, 22:30, 24:00

.

Slávnosť Narodenia Pána 25.12.2021

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

.

Slávnosť sv. Rodiny 26.12.2021

.

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

.

Rozdávanie sv. Prijímania: 11:30-12:30

.

.

.

.

  • Sväté omše môžu byť len s obmedzeným počtom veriacich v kostole.

  • .

  • Stále platí dišpenz od povinnej účasti na svätej omši.

  • .

  • Na slávnosť Božieho Narodenia bude po svätých omšiach farská zbierka

  • .

  • Nedeľa 26.12. je slávnosť Svätej rodiny

  • .

  • Na Božie Narodenie a Slávnosť sv. Rodiny nebudeme spovedať – len v súrnych prípadoch


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál