Farské oznamy 27. február 2022

27.2.2022

OZNAMY

27. februára 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 27. 2. ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 28. 2. féria

Utorok 1. 3. féria

Streda 2. 3. Popolcová streda

Štvrtok 3. 3. féria

Piatok 4. 3. féria

Sobota 5. 3. féria

Nedeľa 6. 3. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

  • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený v režime základ (pre všetkých). Naďalej je povinné nosiť respirátor. Od 6.3. 2022 sa ruší dišpenz od povinnej účasti na sv. omši.

  • Lectio divina

V stredu 2. marca 2022 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš (Jób 30,20), Jóbovo emocionálne a duchovné utrpenie (Jób 30,16-31).

  • Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života až do smrti a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše na popolcovú stredu v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 16.30, 18.00.

  • Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

  • Jarná zbierka na charitu

    • Na 1. pôstnu nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

  • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- 50, €. poslané na účet našej farnosti.

Režim svätých omší:

Vo všedné dni:

Sv. omše: 5:45, 6:30, 12.00, 16:30

V sobotu:

Sv. omše: 6:30, 18:00

V nedeľu:

Sv. omše: 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12.00,

16:30, 18:00 (maďarská), 19:00

Všetky sväté omše sú v režime základ ( pre všetkých),

stále je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál