Farské oznamy 6. marec 2022

5.3.2022

OZNAMY

6. marca 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 6. 3. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Pondelok 7. 3. féria

Utorok 8. 3. féria

Streda 9. 3. féria

Štvrtok 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours

Piatok 11. 3. féria

Sobota 12. 3. féria

Nedeľa 13. 3. DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

 • Opatrenia

Podľa najnovších opatrení, je vstup na bohoslužby povolený v režime základ (pre všetkých). Naďalej je povinné nosiť respirátor. Od dnes sa ruší dišpenz od povinnej účasti na sv. Omši.

 • Jarná zbierka na charitu

   V dnešnú nedeľu sa koná jarná zbierka na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita vďaka pravidelnej zbierke realizuje odbornú sociálnu a charitatívnu prácu s ľuďmi trpiacimi materiálnou či duševnou chudobou, zdravotnými ťažkosťami psychického či fyzického charakteru a prostredníctvom grantu CreoCaritas podporuje sociálne a charitatívne diela vo farnostiach našej arcidiecézy. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk . Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

 • Pontifikálna svätá omša

   Vo štvrtok 10. marca 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť pontifikálnu svätú omšu pri príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!

 • Pobožnosti krížovej cesty s otcami biskupmi

  • V Pôstnom období pozývame veriacich k účasti na modlitbe Krížovej cesty, ktorú budú viesť naši otcovia biskupi, vždy v piatky o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

 • Pobožnosť Krížovej cesty

  V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

 • Zapisovanie úmyslov

 • Od pondelka, 7. marca, zapisujeme úmysly svätých omší na mesiace apríl, máj, jún. Úmysly môžete zapísať po svätých omšiach v sakristii kostola. Zapísať môžete jeden úmysel na 3 mesiace.

 • Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarv na kostol v sume 100,- 50,- 30,- 25,- 20,-. poslané na účet našej farnosti a 200,- 100,- 50,- 30,- 20,- € v hotovosti


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál