Farské oznamy 24. apríl 2022

23.4.2022

OZNAMY

24. apríla 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 24. 4. Druhá Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 25. 4. Sv. Marka, Evanjelistu, sviatok

Utorok 26. 4. Matky Dobrej Rady

Streda 27. 4. féria

Štvrtok 28. 4. féria

Piatok 29. 4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

Sobota 30. 4. féria

Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

  • V pondelok 25.4.2022 sa po svätej omši o 17:30 v blumentálskom kostole uskutoční stretnutie rodičov birmovancov.

   V utorok 26.4.2022, si v našej farnosti pripomenieme sviatok Matky Dobrej rady, ktorej milostivý obraz uchovávame v našom chráme. Z tejto príležitosti sa uskutoční aj svätá omša, ktorú budú celebrovať kňazi – rodáci z farnosti Blumentál. Svätá omša bude o 16:30 hod.

   Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

   Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

   Pozývame deti aj s animátormi a katechétmi, príp. rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 28.5.2022. Témou púte bude: Panna Mária - Kráľovná pokoja. Bližšie informácie o púti na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte (odkaz na stiahnutie).

   Ako sme už informovali, v termíne od 23. – 30. júla 2022, pripravuje Charita Blumentál pre deti týždenný letný tábor v rekreačnom zariadení Pružina-Priedhorie. Od pondelka 25. apríla 2022 sú v čakárni farského úradu k dispozícii prihlášky, vyzdvihnúť si ich môžete počas úradných hodín a tiež si ich môžete stiahnuť aj internetovej stránky charity www.charitablumental.sk. Vyplnenú prihlášku treba odovzdať v kancelárii farského úradu najneskôr do 10. mája 2022. Ďalšie informácie poskytneme po ukončení prihlasovania.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 1000,- 777,- 100,- 33,- zaslané na účet našej farnosti. A v hotovosti 2000,- €. Počas zbierky na Boží hrob sa vyzbieralo 1795,- € a farskej zbierky 1620,- €. Nech Pán odmení vašu štedrosť.

 • Stretnutie rodičov birmovancov

  Matka Dobrej rady

  Oznam KBS

  Cliptime

  Púť detí do Marianky

  Letný tábor

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál