Farské oznamy 1. máj 2022

1.5.2022

OZNAMY

1. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 1. 5. Tretia Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 2. 5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Utorok 3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, Apoštolov, sviatok

Streda 4. 5. Sv. Floriána, mučeníka

Štvrtok 5. 5. féria

Piatok 6. 5. féria

Sobota 7. 5. féria

Nedeľa 8. 5. ŠTVRTÁ Veľkonočná Nedeľa

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

   Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých na festival s názvom ClipTime: NA CESTÁCH, ktorý sa uskutoční počas víkendu 20. - 22. mája v Marianke. Pripravené sú zaujímavé workshopy a diskusie, hudba aj čas na tvorenie spoločenstva. Stretnutia sa zúčastnia aj naši otcovia biskupi. Prihlásiť sa je možné do 8. mája na webe cliptime.sk alebo na sociálnych sieťach ClipTimu, kde nájdete aj podrobnejšie informácie.

   Ako sme už oznámili, sú k dispozícii prihlášky do letného tábora detí, podrobnú informáciu nájdete vo výveske pred kostolom a na internetovej stránke www.charitablumental.sk

   Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Prihlasovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Podrobnosti nájdete na plagátiku vo výveske charity pred kostolom.

   Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

 • Prvopiatkový týždeň

  Cliptime

  Oznam pre rodičov

  Oznam pre seniorov

  Zbierka na seminár

  • Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

   Vo štvrtok 5. mája – máme v našej farnosti celodennú výročnú poklonu. Najsvätejšia sviatosť Oltárna bude vyložená po rannej sv. omši a poklonu ukončíme pobožnosťou a eucharistickým požehnaním o 16.15 h. pred večernou sv. Omšou.

   Rádio Lumen organizuje pre svojich poslucháčov púť na Starých Horách. Viac informácií na plagáte.

   V stredu 4. mája 2022 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Striehnime na spravodlivého, lebo je nám na ťarchu (Múd 2,12) - Utrpenie spravodlivého (Múd 2,10-24) .

 • Podomová kaplnka Panny Márie

  Celodenná poklona

  Púť

  Lectio divina


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál