Veľkonočné oznamy

9.4.2022

Veľkonočné oznamy farnosti Blumentál 2022

Veľkonočné trojdnie

14.4.2022

Zelený štvrtok: 16:30 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za živých a zosnulých kňazov, ktorí pochádzajú z farnosti a ktorí pôsobili v našej farnosti)

18:00 - Pamiatka Pánovej večere (sv. omša obetovaná za kňazské povolania), po jej skončení do 21:00 hod. tichá adorácia

15.4.2022

Veľký piatok: 7:00 - Krížová cesta v MARIANKE (p. farár)

7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:15 - Krížová cesta v kostole Blumentál

15:00 - Veľkopiatočné obrady

17:30 - Veľkopiatočné obrady po ich skončení do 21:00 Poklona pri Božom hrobe

16.4.2022

Biela sobota: 7:30 - Ranné chvály a Posvätné čítanie

8:00 - 19:30 - poklona pri Božom hrobe

19:30 - Veľkonočná vigília

17.4.2022

Veľkonočná nedeľa: sväté omše ako každú nedeľu v roku:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:30, 18:00 (maďarská) a 19:00.

18.4.2022

Veľkonočný pondelok: sväté omše:

6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 a 16:30

Prikázaný sviatok je iba Veľkonočná nedeľa.

Veľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia

Povzbudzujeme Vás k veľkonočnej svätej spovedi, ale upozorňujeme tých, ktorí žijú s partnerom bez sviatosti manželstva, že majú prekážku pristupovať k sviatosti Zmierenia a k Eucharistii. To platí takisto i pre civilne sobášených a rozvedených, ktorí nemajú povolenie od biskupa pristupovať k sviatostiam. Ak máte v tomto nejasnosti príďte sa po svätých omšiach poradiť s kňazom, ako danú situáciu riešiť. Radi Vám pomôžeme. Prosíme Vás, aby ste pri sviatosti zmierenia nepoužívali mobilný telefón ako záznamník hriechov z ktorého ich čítate, lebo sú aplikácie ktoré rozpoznávajú a zaznamenávajú hlas a hrozí zverejnenie na sociálnych sieťach, a teda prezradenie spovedného tajomstva.

Veľkonočné spovedanie je od soboty 9.4.2022 do stredy 13.4.2022:

sobota: 9.4.2022 6.00 – 7.30, 11:00 – 12:30, 15.30 – 18.00.

Kvetná nedeľa: 10.4.2022 6.00 počas sv. omší do 13:00, 15:30 – 20:00.

Dni svätého týždňa:

pondelok: 11.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

utorok: 12.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

streda: 13.4.2022: 5:30 – 7:30, 11:30 – 12:30, 15.30 – 18.00.

Na Zelený štvrtok a Veľký piatok spovedáme už len v súrnych prípadoch.

Na Bielu sobotu, Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok nespovedáme.

  • Pomazanie chorých

V sobotu 9.4.2022 o 12:00 bude mimoriadna svätá omša, pri ktorej sa bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Chorý, ktorý chce prijať túto sviatosť, má pred jej udelením prijať svätú spoveď, preto budeme spovedať od 11:00. Sviatosť pomazania chorých môže prijať iba ten veriaci, ktorému sa zhoršil zdravotný stav pre vážnu chorobu, vysoký vek, alebo je pred vážnou operáciou. Túto sviatosť možno prijať len raz do roka, pokiaľ sa v rámci roka vážne nezhorší zdravotný stav chorého.

  • Veľký piatok

Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. V tento deň nie je možné nahradzovať zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia. Postiť sa, znamená najesť sa raz do sýta a dva krát menej. Na Bielu sobotu je už len dobrovoľný pôst.

  • Zbierka pri Božom hrobe

Na Veľký piatok a na Bielu sobotu je zbierka pri Božom hrobe, ktorá sa posiela na udržiavanie kresťanských pamiatok vo Svätej zemi. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

  • Požehnanie veľkonočných jedál

Podľa starobylého zvyku sa na Veľkonočnú nedeľu požehnávajú pokrmy. Veľkonočné pokrmy, ktoré sú v rodinách symbolom veľkonočného agapé, požehnáme pri svätých omšiach dopoludnia.

  • Farská zbierka

Na Veľkonočnú nedeľu po svätých omšiach sa uskutoční pravidelná farská zbierka. Za vaše milodary úprimne ďakujeme.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál