Farské oznamy 15. máj 2022

14.5.2022

OZNAMY

15. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 16. 5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Utorok 17. 5. féria

Streda 18. 5. féria

Štvrtok 19. 5. féria

Piatok 20. 5. féria

Sobota 21. 5. féria

Nedeľa 22. 5. ŠIESTA Veľkonočná Nedeľa

  • Ukončili sme prihlasovanie detí do letného tábora. Keďže sme už naplnili celú kapacitu zariadenia, príp. ďalší záujemcovia môžu byť evidovaní iba ako náhradníci..

   Poplatok za dieťa treba uhradiť v hotovosti v kancelárii charity na Vazovovej 8 a to: v stredu 18. mája 2022 od 15.30 do 17.30 hod. a vo štvrtok 19. 5. 2022 v rovnakom čase.

   Pri platení dostanete podrobnú písomnú informáciu a potrebné tlačivo. Prosíme, keby ste si pripravili platbu v presnej sume. Ďakujeme za pochopenie.

   Počas zbierky na seminár sa vyzbieralo 2420 €, za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 500,- 60,- 50,- 12,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 200,-€.

 • Informácia pre rodičov

  Zbierka na seminár

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál