Farské oznamy 8. máj 2022

7.5.2022

OZNAMY

8. mája 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 8. 5. Štvrtá Veľkonočná Nedeľa

Pondelok 9. 5. féria

Utorok 10. 5. féria

Streda 11. 5. féria

Štvrtok 12. 5. féria

Piatok 13. 5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka

Sobota 14. 5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa 15. 5. PIATA Veľkonočná Nedeľa

  • Dnes, pri všetkých sv. omšiach, je zbierka na kňazský seminár. Za vaše príspevky vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

   Združenie Zázračnej medaily podomovej kaplnky Panny Márie prijme na uvoľnené miesto jedného člena. Možnosť prihlásenia na t.č.: 0944 543 077 alebo v sakristii kostola.

   Na piatok 27. mája 2022 pripravuje charita pre seniorov púť do Šaštína. Zapisovať sa bude v pondelok 9. mája v kancelárii charity na Vazovovej 8. od 16.oo – 17.30 hod. Program a podrobnú informáciu dostanete písomne pri prihlasovaní. Poplatok je 3 €.

   Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave na Kapitulskej 26 obsadzuje miestovedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk .

   Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- 60,- 50,- 50,- 50,- 20,- zaslané na účet našej farnosti a v hotovosti 500,-€

 • Zbierka na seminár

  Podomová kaplnka Panny Márie

  Oznam pre seniorov

  Oznam z RKCMBF UK

  Duchovná obnova

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál