Farské oznamy 21. augusta 2022

19.8.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 21. 8. Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 22. 8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

Utorok 23. 8. féria

Streda 24. 8. Sv. Bartolomeja, Apoštola, sviatok

Štvrtok 25. 8. féria

Piatok 26. 8. féria

Sobota 27. 8. Sv. Moniky, spomienka

Nedeľa 28. 8. Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

  a

  Hodová zbierka

  Výnos hodovej zbierky z minulej nedele bol vo výške 2270,- €. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

d

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

   Pozývame Vás na slávnostnú svätú omšu, ktorú bude sláviť nový apoštolský nuncius v Slovenskej republike, J. Ex. Mons. Nicola Girasoli. Omša sa uskutoční dňa 24. augusta 2022 o 18.00 hod. v Katedrále svätého Martina v Bratislave.

   a

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol 250,- a 100,- € zaslané na účet farnosti a 1000,- a 500,- v hotovosti.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  d

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka

  a

  Slávnostná sv. Omša s novým nunciom

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál