Farské oznamy 28. august 2022

27.8.2022

OZNAMY

28. augusta 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 28. 8. Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 29. 8. Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

Utorok 30. 8. féria

Streda 31. 8. féria

Štvrtok 1. 9. féria

Piatok 2. 9. féria

Sobota 3. 9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa 4. 9. Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Zmena svätých omší počas štátnych sviatkov 28.8 a 1.9

v pondelok 28.8.2022 a štvrtok 1.9.2022 nebude svätá omša ráno 5:45.

  • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový, sviatosť zmierenia – budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom, vo štvrtok od 16:00 a v piatok od 15:00. Taktiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti - prvopiatkové adorácie, korunka Božieho milosrdenstva v piatok o 15.00 hod. a modlitba Fatimského ruženca v sobotu.

 • Prvopiatkový týždeň

Oznam Charity Blumentál.

Hľadáme dobrovoľníka - aktivistu, ktorý by bol ochotný viesť v našej charite kurz počítačovej gramotnosti. Prihlásiť sa môžete mailom charita@charitablumental.sk, alebo na tel. čísle 0949 461 361. Vopred vďaka za ochotu nezištne pomáhať.

Kurz angličtiny

Pokiaľ sa nezmení situácia, od septembra by sme chceli opäť otvoriť kurz angličtiny pre začiatočníkov. Presný termín a ostatné podrobnosti nájdete včas na webstránke charity aj na výveske charity pred kostolom.

  • Tí ktorí túžia – v dospelom veku – prijať iniciačné sviatosti (krst, prvé sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania), môžu sa nahlásiť na farskom úrade na Vazovovej 8 v čase úradných hodín. Príprava začne v septembri.

   Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl, ktorí sa chcú pripravovať na sviatosť birmovania, nech sa prihlásia na farskom úrade v úradných hodinách.

 • Prihlasovanie dospelých ku sviatostiam

  Sviatosť birmovania pre žiakov 8. a 9. ročníka


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál