Farské oznamy 16.10.2022

15.10.2022

OZNAMY

16. októbra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 16. 10. 29. nedeľa v cezročnom období

Pondelok 17. 10. Sv. Ignáca Antiochijskéhi, biskupa a mučeníka

Utorok 18. 10. Sv. Lukáša, Evanjelistu, sviatok

Streda 19. 10. féria

Štvrtok 20. 10. féria

Piatok 21 10. féria

Sobota 22.10. Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľubovoľná spomienka

Nedeľa 23. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

    Zbierka na misie

Počas budúcej nedele sa bude konať zbierka na misie. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Ružencové bratstvo

Bratstvo živého ruženca pozýva nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať v nedeľu 23.10.2022 po svätých omšiach v predsieni kostola. Ste srdečne pozvaní.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,- zaslané na účet farnosti a 100,- 50,- a 60,- v hotovosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál