Farské oznamy 23. októbra 2022

22.10.2022

OZNAMY

23. októbra 2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 23. 10. Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Pondelok 24. 10. Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa

Utorok 25. 10. féria

Streda 26. 10. féria

Štvrtok 27. 10. féria

Piatok 28 10. Sv. Šimona a Júdu, Apoštolov, sviatok

Výročie posviacky Blumentálskeho kostola (134. výročie)

Sobota 29.10. féria

Nedeľa 30. 10. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

    Zbierka na misie

Dnes po sv. omšiach sa koná celosvetová zbierka na misie. Tento rok je na Slovensku venovaná farnostiam v Kambodži, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Svojim príspevkom dávate trpiacim nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary srdečné Pán Boh Zaplať.

Zmena času

Na budúci týždeň sa zo soboty na nedeľu mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času.

Ružencové bratstvo

Bratstvo živého ruženca pozýva nových členov do svojich radov. Záujemcov budeme zapisovať dnes 23.10.2022 po svätých omšiach v predsieni kostola. Ste srdečne pozvaní.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 150,- 100,- 100,- zaslané na účet farnosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál