Farské oznamy 9. októbra 2022

8.10.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 9. 10. Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Pondelok 10. 10. féria

Utorok 11. 10. féria

Streda 12. 10. féria

Štvrtok 13. 10. féria

Piatok 14 10. féria

Sobota 15.10. Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa 16. 10. Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Kurz Samuel

Pre mladých, slobodných ľudí sa otvára Kurz Samuel, na prehĺbenie vzťahu k Sv. písmu a na hľadanie Božej vôle vo svojom živote. Prihlasovanie je do 16. 10. 2022. Informácie na plagáte.

  • Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. Informácie na plagáte.

   Slovenská katolícka charita pozýva spoznať najväčšiu pomáhajúcu organizáciu na Slovensku počas Dňa dobrovoľníctva v piatok 14. 10. od 14:00 v sídle charity na Kapitulskej 18.

   Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 100,-; 50,-; 30,- a 20,- zaslané na účet farnosti.

 • Centrá podpory - Charita

  Charitný deň dobrovoľníctva

  Pozvánka na modlitbu

  Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev pozývajú na modlitbu večerných chvál, vo štvrtok 13. 10. 2022 v uršulínskom kostole Loretánskej Panny Márie. Program je na plagáte.

  Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál