Farské oznamy 13. novembra 2022

11.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 13. 11. Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Pondelok 14. 11. féria

Utorok 15. 11. féria

Streda 16. 11. féria

Štvrtok 17. 11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Piatok 18. 11. féria

Sobota 19. 11. féria

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

    Svätomartinská zbierka

    V nedeľu 13. 11. 2022 bude na omšiach Svätomartinská zbierka. Výťažok sa použije na nákup nového mamografu pre Onkol. ústav sv. Alžbety v Bratislave a polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.

Štátny sviatok 17. novembra

Počas štátneho sviatku 17. 11. prvá ranná omša (5:45 hod.) nebude.

Odpustky v nedeľa Krista Kráľa

Na budúcu nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Diecézny svetový deň mládeže

V nedeľu 20. 11. bude diecézny svetový deň mládeže. Pozývame mladých do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde bude o 10:30 hod. o. arcib. Mons. Stanislav Zvolenský sláviť sv. omšu pre všetkých mladých.

Červená streda/podujatie Skúšaní vo viere

Nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. 11. Zapojiť sa dá modlitbou a tiež spôsobmi, uvedenými na stránke www.cervenastreda.sk .

V Katedrále sv. Martina bude 19. 11 o 17.30 sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní. Info na plagáte.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 60,-; 51,-; 50,-; 20,- a 20,- zaslané na účet farnosti a 500,- a 50,- € v hotovosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál