Farské oznamy 30. októbra 2022

29.10.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 30. 10. Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Pondelok 31. 10. féria

Utorok 1. 11. Všetkých svätých, slávnosť

Streda 2. 11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

Štvrtok 3. 11. féria

Piatok 4. 11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka

Sobota 5. 11. féria

Nedeľa 6. 11. Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prikázaný sviatok – Všetkých svätých

V utorok 1. 11. je prikázaný sviatok všetkých svätých. V Blumentáli budú omše ako v nedeľu okrem omše v maď. jazyku a o 15:00 hod. sa uskutoční pobožnosť spomienky na zosnulých veriacich na Ondrejskom cintoríne.

V Katedrále sv. Martina bude sláviť slávnostnú svätú omšu bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 18:00 hod.

  Spomienka na všetkých zosnulých veriacich

  V stredu 2. 11. na spomienku na všetkých zosnulých veriacich budú omše o 5:45; 6:30; 9:00; 12:00; 16:30 a o 18:00 hod.

  Odpustky

 • Od 1. do 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Inštrukcie nájdete na na plagáte.

Prvopiatkový týžďeň

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Svätá omša za obete tragédie a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi

Vo štvrtok 3. 11. o 18.00 hod. bude otec arcibiskup Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina slúžiť sv. omšu “Za obete tragédie na Zámockej ul. a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi”. Pozývame Vás modliť sa za zosnulých, a za porozumenie v spoločnosti, vo vernosti Pravde a Láske.

Sviečka za nenarodené deti

Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti a pozýva v čase okolo 2. novembra k zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečky sa budú dať kúpiť pri vstupe do kostola v nedeľu 30. 10. po omšiach o 9:00; 10:30 a 12:00 hod. a po všetkých omšiach v utorok 1. 11. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií je na stránke  www.sviecka.forumzivota.sk

  Výnos zbierky na misie

Zbierka na misie vyniesla 4820,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

  • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 500,- 101,- 33,- zaslané na účet farnosti.

 • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál