Farské oznamy 20. novembra 2022

18.11.2022

Liturgický kalendár

Nedeľa 20. 11. Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

nášho Pána Ježiša KRISTA, KRÁĽA neba i zeme

Pondelok 21. 11. Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok 22. 11. Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda 23. 11. féria

Štvrtok 24. 11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov, spomienka

Piatok 25. 11. féria

Sobota 26. 11. féria

Nedeľa 27. 11. Prvá adventná nedeľa

    Svätomartinská zbierka

    Svätomartinská zbierka vyniesla 5 245,-€. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa

V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel sv. otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov

Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu.

    • Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodar na kostol vo výške 2 x 100,- zaslané na účet farnosti.

  • Poďakovanie za milodary


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál