Farské oznamy 15. januára 2023

13.1.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 15. 1. druhá nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 16. 1. féria

Utorok 17. 1. Sv. Antona, opáta, spomienka

Streda 18. 1. féria

Štvrtok 19. 1. féria

Piatok 20. 1. féria

Sobota 21. 1. Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka

Nedeľa 22. 1. Tretia nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Výnos Svätomartinskej zbierky 2022

nos Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652,- za celú bratislavskú arcidiecézu. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sme pozvaní k intenzívnej modlitbe na tento úmysel.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 3 x 100,-; 50,- a 40,- zaslané na účet našej farnosti a 50,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál