Farské oznamy 12. februára 2023

11.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 12. 2. Šiesta nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

Pondelok 13. 2. féria

Utorok 14. 2. féria

Streda 15. 2. féria

Štvrtok 16. 2. féria

Piatok 17. 2. féria

Sobota 18. 2. féria

Nedeľa 19. 2. Siedma nedeľa V CEZROčNOM OBDOBí

15. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy

Pozývame veriacich zúčastniť sa sv. omše pri príležitosti 15. výročia vzniku našej arcidiecézy. Sláviť ju bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v utorok 14. 2. 2023 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Martina.

Farská charita Blumentál

Charita Blumentál sa uchádza o Vašu podporu vo forme 2 % z dane. Príslušné tlačivo sa nachádza v kostole za lavicami a tiež na web. stránke www.charitablumental.sk . Pán Boh zaplať všetkým darcom.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál