Farské oznamy 26. februára 2023

25.2.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 26. 2. Prvá pôstna nedeľa

Pondelok 27. 2. féria

Utorok 28. 2. féria

Streda 1. 3. féria

Štvrtok 2. 3. féria

Piatok 3. 3. féria

Sobota 4. 3. féria

Nedeľa 5. 3. Druhá pôstna nedeľa

   • Po omšiach prvej pôstnej nedele sa koná Jarná zbierka na charitu. Podporiť sa dá aj cez internet na stránke www.charitaba.sk. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Prvopiatkový týžd

Budúci piatok je prvý v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok od 15:00 do večernej omše sa bude konať adorácia s prvopiatkovou pobožnosťou. V sobotu po rannej omši sa uskutoční ružencová pobožnosť.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod.

  • nedele o 15.45 hod.

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod.

Lectio divina

V stredu 1. 3. o 20:00 hod. sa v katedrále sv. Martina uskutoční stretnutie Lectio divina s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

Štúdium teológie na RKCMBF UK

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave ponúka od septembra 2023 magisterské štúdium kat. teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. 4. 2023 na stránke www.frcth.uniba.sk. Uchádzači o kňazstvo sa hlásia aj v kňazskom seminári: www.kscm.sk .

Štúdium cirkevnej hudby

Cirkevné konzervatórium v Bratislave ponúka štúdium cirkevnej hudby a iných hudobných a speváckych odborov. Prihlášky sa podávajú do 20. 3. 2023. Deň otvorených dverí sa bude konať 4. 3. 2023. Informácie na www.ckba.sk .

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 103,-; 100,- a 33,- poslané na účet našej farnosti a 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál