Farské oznamy 5. marca 2023

3.3.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 5. 3. Druhá pôstna nedeľa

Pondelok 6. 3. féria

Utorok 7. 3. féria

Streda 8. 3. féria

Štvrtok 9. 3. féria

Piatok 10. 3. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Martina, sviatok

Sobota 11. 3. féria

Nedeľa 12. 3. Tretia pôstna nedeľa

   • Jarná zbierka na charitu vyniesla 4130,- €. Pán Boh zaplať všetkým darcom.

 • Zbierka Bratislavskej katolíckej charity

Zapisovanie úmyslov sv. omší

Úmysly sv. omší na apríl, máj a jún 2023 sa budú zapisovať od pondelka 6. 3. po sv. omšiach v sakristii. Každý záujemca môže nahlásiť úmysel na jednu omšu v danom období.

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období konáme pobožnosť Krížovej cesty:

 • Kostol Blumentál

  • piatky o 17.15 hod. (modlia sa kňazi),

  • nedele o 15.45 hod. (dnes sa modlia matky, budúcu nedeľu pedagógovia),

 • Katedrála sv. Martina

  • piatky o 20:00 hod. (modlia sa bratislavskí biskupi).

Výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave

V piatok 10. 3. je výročie posviacky Katedrály sv. Martina v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude v deň výročia o 18.00 hod. sláviť slávnostnú sv. omšu Mons. Daniel Ižold, generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy. Ste srdečne pozvaní!

Prosba

Prosíme veriacich a návštevníkov, aby do priestorov kostola nevstupovali s bicyklami, kolobežkami a nevodili dnu psy a iné domáce zvieratá. Ďakujeme.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodarov na kostol v sume 200,-; 50,-; 30,- a 20,- poslané na účet našej farnosti a 300,-; 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál