Farské oznamy 28. mája 2023

27.5.2023

Liturgický kalendár

Nedeľa 28. 5. Zoslanie Ducha Svätého

Pondelok 29. 5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Utorok 30. 5. féria

Streda 31. 5. féria

Štvrtok 1. 6. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Piatok 2. 6. féria

Sobota 3. 6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Nedeľa 4. 6. DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Výnos zbierky na katolícke masmédia

Výnos zbierky na katolícke masmédia je 2 940,- €. Pán Boh zaplať.

Cezročné obdobie

Slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa končí Veľkonočné obdobie. Od pondelka pokračuje cezročné obdobie.

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod. V piatok bude adorácia s korunkou Božieho milosrdenstva od 15:00 hod. do večernej sv. omše. V sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

Deň modlitieb za synodu

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pozýva na modlitbu a sv. omšu za synodu v stredu 31. 5. 2023 v bazilike v Šaštíne:

  • 17:00 hod. - adorácia,

  • 18:00 hod. - sv. omša.

Pamätajme aj vo svojich osobných modlitbách na prosbu o požehnanie pre celú Cirkev a pre prebiehajúcu synodálnu cestu.

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol v sume 200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál