Farské oznamy 26.11.2023

25.11.2023

OZNAMY
26. novembra 2023

Liturgický kalendár
NEDEĽA 26. 11. TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME
Pondelok 27. 11. féria
Utorok 28. 11. féria
Streda 29. 11. féria
Štvrtok 30. 11. SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok
Piatok 1. 12. féria
Sobota 2. 12. féria
NEDEĽA 3. 12. PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Adventné obdobie a požehnanie adventných vencov
Od budúcej nedele začína adventné obdobie a tým aj nový liturgický rok. Na prvú adventnú nedeľu si môžete na sv. omše priniesť adventné vence, ktoré Vám požehnáme.

Odpustky v nedeľu Krista Kráľa
V nedeľu Krista Kráľa je možné získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby ,,Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia”. Treba splniť aj obvyklé podmienky (spoveď; sv. prijímanie; modlitba na úmysel Sv. Otca; úmysel získať odpustky ; vylúčenie pripútanosti k hriechu).

Prvopiatkový týždeň
Nastávajúci týždeň je prvopiatkový - sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako býva u nás zvykom(štvrtok od 16:00 a piatok od 15:00) a tiež sa uskutočnia všetky obvyklé pobožnosti (prvopiatkové adorácie a korunka Božieho milosrdenstva o 15.00, fatimská pobožnosť v sobotu). Prvopiatková sv. spoveď už môže byť vianočná.

Zbierka na charitu
Na budúcu nedeľu bude zbierka na Charitu. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
Blíži sa 1. adventná nedeľa a počas nej sa už tradične Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o finančnú podporu veriacich v Zbierke na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita realizuje pomoc núdznym cez svojich zamestnancov a dobrovoľníkov, aktuálne z 27 farských charít. BACH prevádzkuje službu ADOS, domácu opatrovateľskú službu, požičiava zdravotnícke pomôcky, prevádzkuje DSS a RS Samária pre ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením z okruhu schizofrénie, podporuje Klub seniorov, pomáha ľuďom pri strate zamestnania, v hmotnej núdzi, distribuuje Slovákom i cudzincom materiálnu a potravinovú pomoc, ponúka sociálne poradenstvo, podporuje deti zo znevýhodneného prostredia vo vzdelávaní, integruje odídencov a odídenkyne z Ukrajiny. Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa navzájom. Dlhodobým cieľom tímu Bratislavskej arcidiecéznej charity je sieťovanie pomoci a budovanie spoločného charitatívneho diela v Bratislavskej arcidiecéze. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov. Viac informácií nájdete na www.charitaba.sk . Všetkým darcom charita vopred ďakuje.

Maltézska pomoc Slovensko
Maltézska pomoc Slovensko Vás v dňoch 23. novembra až 23. decembra 2023 srdečne pozýva navštíviť svoj charitatívny stánok na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Môžete si vychutnať predvianočnú atmosféru s vianočným punčom a koláčikmi za dobrovoľný príspevok, ktorým podporíte projekty Maltézskej pomoci Slovensko, ako sú rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave, projekty pomoci osobám s hendikepom, ľuďom bez domova a mnohé ďalšie. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko budú zároveň počas celého trvania vianočných trhov poskytovať teplé nápoje a občerstvenie pre ľudí v núdzi a ľudí bez domova

Poďakovanie za milodary
Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 33,- € poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál