Farské oznamy 11.2.2024

10.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 11. februára 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok    12. 2. féria

Utorok        13. 2. féria

Streda         14. 2. POPOLCOVÁ STREDA

Štvrtok       15. 2. féria

Piatok         16. 2. féria

Sobota        17. 2. féria

Nedeľa       18.2. PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

a

Popolcová streda

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi, zahŕňa prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu viaže každého od 14 roku života a v tento deň ho nie je dovolené nahradiť iným skutkom pokánia. Prísny pôst viaže každého od 18 do 60 roku života a znamená, že raz do dňa je dovolené sa najesť dosýta a dvakrát menej. Sväté omše v našom kostole budú o 5.45, 6.30, 9.00 školská, 12.00, 16.30 a 18.00.

a

Pobožnosť Krížovej cesty

V pôstnom období  konáme v našom kostole pobožnosť  Krížovej cesty každý piatok o 17.15 hod. a v nedeľu o 15.45 hod.

a

ZBIERKA NA CHARITU

Budúcu nedeľu sa bude konať zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.

Službu bratislavskej arcidiecéznej charity a pomoc núdznym v Bratislavskej arcidiecéze môžete podporiť  aj zaslaním finančného príspevku na transparentný účet verejnej Zbierky pre núdznych SK9109000000005208777794. Online podporu Bratislavskej arcidiecéznej charity a jej služby nájdete na www.charitaba.sk a jej sociálnych sieťach. Ďakujeme.

a

SVÄTÁ OMŠA - SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

Pri príležitosti Svetového dňa chorých bude otec arcibiskup sláviť v pondelok 12. februára 2024 o 18.00 svätú omšu v rehoľnom Kostole sv. Alžbety v Bratislave. Srdečne pozývame na túto svätú omšu, k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, čo sa o chorých s láskou starajú.

a

Popolcová streda v katedrále

Mons. Stanislav Zvolenský bude na Popolcovú stredu o 18.00 sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina.

a

Krížová cesta v katedrále

V Pôstnom období budú naši otcovia biskupi každý piatok o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina viesť pobožnosť modlitby Krížovej cesty.

a

POZVÁNKA - UMELECKÝ VEČER

V rámci roka kresťanskej kultúry a Národného týždňa manželstva vás pozývame na umelecký večer ÁNO? - sólo pre dvoch.

Manželia Ivana a Pavol Dankovci vystúpia v  komornom tanečnom divadle o krehkosti manželstva a speváčka a hudobníčka SKYVA predstaví svoj nový album Z EXILU. Predstavenie sa uskutoční v divadle Teatro Colorato - v sobotu 17. februára o 19.00. Viac informácií aj o vstupenkách nájdete na stránke www.colorato.sk.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške  200,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál