Farské oznamy 4.2. 2024

3.2.2024

FARSKÉ OZNAMY 4. februára 2024

A

Liturgický kalendár

A

Nedeľa 4.2. PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Pondelok 5. 2. sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Utorok 6. 2. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda 7. 2. féria

Štvrtok 8. 2. féria

Piatok 9. 2. féria

Sobota 10. 2. sv. Školastiky, panny, spomienka

Nedeľa 11.2. ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

A

LECTIO DIVINA

V stredu 7. februára 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Sami pre nebeské kráľovstvo (porov. Mt 19,12) - O celibáte pre Božie kráľovstvo (Mt 19,10-12).

A

Deň otvorených dverí CSOŠE

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická Pier Giorgia Frassatiho v Bratislave vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v stredu 7. februára 2024 od 8:00 do 14:00. Adresa školy je Vazovova 12.(viac info na nástenke a na webovej stránke www.csose.sk)

A

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 2x 100,- 65,- 50,- 20,- poslané na farský účet a 100,- € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál