Farské oznamy 28.4.2024

28.4.2024

FARSKÉ OZNAMY 28. apríla 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa       28.4. PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok      29. 4. SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI,   PATRÓNKY EURÓPY, sviatok

Utorok         30. 4. féria

Streda          1. 5.  sv. Jozefa robotníka, ľubovoľná spomienka

Štvrtok         2. 5. sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Piatok           3. 5. sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Sobota          4. 5.   féria

Nedeľa          5.5  ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na kňazský seminár

Výnos zbierky na kňazský seminár bol 4 085,- €. Pán Boh odmeň všetkým darcom.

a

Štátny sviatok

V stredu 1. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prvopiatkový týždeň

V nastávajúcom týždni bude prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme vo štvrtok od 16:00 hod. a v piatok od 15:00 hod.

V piatok o 15:00 bude Korunka Božieho milosrdenstva pred vystavenou Sviatosťou oltárnou a v sobotu po rannej sv. omši bude fatimská pobožnosť s ružencom.

a

Májové litánie

V mariánskom mesiaci máj bude modlitba loretánskych litánií po sv. omši o 16:30 hod.

a

Stretnutie mladých

Pozývame (kapláni) na stretnutie mladých (vek cca 18-35 rokov), ktoré sa uskutoční  v pondelok 29. apríla o 19:00 na fare. Adresa: Vazovova 8. Náplňou stretnutia bude modlitba, zaujímavá téma a následná diskusia.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

LECTIO DIVINA

V stredu 1. mája 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš (Gn 2,17) - O postavení človeka pod zákonom slobody (Gn 2,16-17).

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť si vo výveske charity pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 3x100,- 20,-€ poslané na farský účet a 50 € v hotovosti.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál