Farské oznamy 5.5.2024

5.5.2024

FARSKÉ OZNAMY 5. mája 2024

a

Liturgický kalendár

Nedeľa ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Pondelok                6. 5. féria

Utorok                   7. 5. féria

Streda                    8. 5. féria

Štvrtok                   9. 5. NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť(prikázaný sviatok)

Piatok                    10. 5. féria

Sobota                   11. 5. féria

Nedeľa                  12.5.  SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

a

Zbierka na katolícke masmédia

Budúcu nedeľu počas sv. omší bude zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať.

a

Štátny sviatok

V stredu 8. 5. na štátny sviatok nebude sv. omša o 5:45 hod.

a

Celodenná poklona Oltárnej sviatosti

V nedeľu 5. 5. sa v našom kostole bude konať celodenná poklona Oltárnej sviatosti. Keďže je nedeľa, poklona bude v čase od 13:00 - 16:15.

a

Prikázaný sviatok - Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 9. 5. je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omše budú:

  • Blumentál: 5:45; 6:30; 9:00; 10:30; 12:00; 16:30; 18:00 hod.;
  • Katedrála sv. Martina: 18:00 hod. (s o. arcibiskupom Stanislavom Zvolenským).

a

Prihlasovanie mládeže na prijatie sviatosti birmovania

Od septembra 2024 bude v našej farnosti prebiehať príprava mládeže na prijatie sviatosti birmovania. Žiaci 8. ročníka ZŠ (terajší siedmaci) a starší si môžu vyzdvihnúť prihlášku v sakristii a v kancelárii a môžu sa prihlásiť do 31. 8. 2023 vo farskej kancelárii na Vazovovej 8.

a

Púť detí

Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie. Bližšie informácie o púti a možnosť prihlásenia sa na stránke: https://erko.sk/putdeti/ a na plagáte.

a

Modlitba ruženca

Pozývame veriacich všetkých vekových kategórií v nedeľu 5.5. o 17.30 hod do kostola sv.Michala v Karlovej vsi. Budeme sa modliť Živý ruženec, kde každý účastník predstavuje jedno zrniečko ruženca. Po modlitbe bude malé pohostenie.

a

Oznam Charity Blumentál - Letný tábor

Ako sme už informovali, aj v tomto roku organizuje Charita Blumentál pre deti letný tábor , a to  v termíne od 27. júla do 3. augusta v rekreačnom zariadení Látky. Prihlasovanie prebieha elektronicky. Potrebné informácie nájdete na webstránke Charity Blumentál: www.charitablumental.sk Tí,  ktorí nemajú prístup na internet si budú môcť vyzdvihnúť  prihlášku  v tlačenej forme v čakárni farského úradu na Vazovovej 8, cez úradné hodiny. Zároveň je možné  si prihlasovací QR kód stiahnuť vo výveske pred kostolom.

a

Poďakovanie za milodary

Úprimné Pán Boh odmeň vyslovujeme za milodary na kostol vo výške 4x50,- 2x20,-€ poslané na farský účet.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál