Kristus kráľ – Kráľ lásky

1.11.2008 Stanislav Lieskovský

Koniec každého cirkevného roka patrí Slávnosti Krista Kráľa. Pripomíname si, že on je centrom celého kresťanského života. On je vládcom celého vesmíru, pánom nad životom i smrťou, víťazom v utrpení a zvrchovaným sudcom všetkých ľudí. Je starostlivým a spoľahlivým
 
sprievodcom na ceste k večnému životu.

Kráľovský titul patrí medzi najvznešenejšie
označenie hodnosti. Od rozprávok až po reálnu súčasnú politiku. Najrôznejšie aktivity a súťaže lákajú záujemcov týmto titulom. V umení, športe, estetike, literatúre… Byť v niečom kráľom znamená vyniknúť nad všetkých ostatných mimoriadnym spôsobom. Táto túžba nie je neznáma nijakému ľudskému srdcu, ktoré má nejaké životné ambície.

V predposlednom októbrovom týždni navštívil našu krajinu britský kráľovský
pár. Masovokomunikačné prostriedky sa predbiehali v prinášaní najnovších správ, ktoré „ulovili”. Vedeli sme o programe návštevy týchto vzácnych hostí, a tak mnohí mali možnosť vidieť na vlastné oči anglickú kráľovnú a jej manžela. Niektorým sa dokonca podarilo podať im ruku, či vymeniť si s nimi zopár neformálnych slov. Viacerí takíto šťastlivci potom pre médiá hovorili o zážitku na celý život.

Isteže to nie je všedný zážitok stretnúť sa s významnou osobnosťou. Niekedy stačí pár okamihov, aby nám takéto stretnutie zanechalo v duši hlbokú a vzácnu spomienku. Mnohokrát sa neskôr k tejto chvíli vraciame a čerpáme z nej posilu a občerstvenie ducha.

Pre skutočne veriaceho kresťana však existuje možnosť neprestajne byť v živom neformálnom kontakte s najväčšou osobnosťou, aká kedy chodila po tejto zemi. So skutočným a najvznešenejším kráľom. Nepotrebuje na to nijakú mimoriadnu udalosť, povolenie či zásluhy. Ježiš Kristus, skutočná postava ľudských dejín, pravý človek a súčasne jednorodený Boží Syn, Kráľ kráľov a zároveň brat každého človeka, je celkom blízko nás v každom okamihu nášho života. Je prítomný vo svojom slove - v Biblii, je vo sviatostiach, vo svätej omši, v spoločenstve Cirkvi, v každom blížnom, v našom srdci. Všade tam sa s ním môžeme kedykoľvek stretnúť. Možno sme to už veľakrát aj počuli, ale koľkokrát sme tomu aj skutočne uverili? Veľká škoda, že si vieme „zvyknúť na Boha” až tak, že nás prestane zaujímať. Ak sa nedeje niečo nezvyčajné, sme schopní nudiť sa aj počas tých najposvätnejších chvíľ, aké môžeme na zemi prežívať.

Sviatok Krista Kráľa nám môže pomôcť aj nanovo si uvedomiť, s kým máme tú česť každodenne sa rozprávať, dotýkať sa ho duchovným spôsobom, konkrétne mu poslúžiť skutkom lásky. Ježiš Kristus je naozaj výnimočný, a preto mu titul Kráľa kráľov právom patrí. Je výnimočný láskou k svojmu Otcovi i k nám ľuďom. Plní Otcovu vôľu až do krajnosti, alebo skôr „do nekonečnosti”. Obetuje svoju ľudskú i božskú prirodzenosť na kríži za každého človeka bez rozdielu. Dokazuje tak nekonečnú lásku, ktorá nemá hraníc… Preto je právom výnimočný, preto je skutočným kráľom lásky.

Ako odpovieme na tento jeho láskyplný vzťah k nám? Mohli by sme aj neodpovedať, ignorovať ho, ale na svoju vlastnú veľkú škodu. Časnú i večnú…

Môžeme však zodpovedne a vďačne odpovedať svojou vlastnou láskou, akej sme schopní v prítomnej chvíli života. V každom blížnom človeku máme príležitosť prejaviť konkrétnu lásku Kristovi. Je to vstupenka do kráľovstva lásky, pokoja a spravodlivosti toho, ktorý povedal: Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 7, 21). A vôľa nebeského Otca je, aby sme žili vo vzájomnej láske ako bratia a sestry. Majme teda denne otvorené oči ducha, aby sme neprehliadali vo svojich blížnych Krista, Kráľa a darcu večného života. Nech nás láska k nemu čoraz väčšmi zdokonaľuje, aby sme raz mohli vojsť do jeho kráľovstva v nebi.

S. Lieskovský


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 11 v roku 2008. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje spevácky zbor Béčkari.