Oznamy 16. novembra 2008

15.11.2008 Vladimír Sabo

  • 1. Liturgický kalendár

V pondelok slávime spomienku na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku, v utorok spomienku výročia posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov, v piatok spomienku Obetovania Panny Márie, v sobotu spomienku na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu.

  • 2. Krista Kráľa

Budúca nedeľa 23. novembra 2008 je slávnosť Krista Kráľa. Je to aj posledná nedeľa v Cezročnom období. Pri každej sv. omši budeme recitovať modlitbu Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia. Pri recitovaní tejto modlitby môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 3. Duchovná obnova

V dňoch od 26. až 28. novembra 2008 vždy o 17.00 hod. sa v aule TF TU na Kostolnej ul. č. 1 (vchod z Primaciálneho námestia) uskutoční trojdňová duchovná obnova pre manželské páry, ktoré žijú v nesviatostnom manželstve. Pozvaní sú všetci, ktorí chcú aj napriek tomuto faktu žiť čo najplnším životom viery. Na obnove bude aj možnosť stretnutia s cirkevným právnikom.

  • 4. Omšový milodar

Rímskokatolícka cirkev v súvislosti s prechodom slovenskej koruny na euro stanovila, že výška omšového milodaru zostáva nezmenená a bude prepočítaná oficiálnym konverzným kurzom 30,1260 Sk, teda 3,32 eur. Kto z veriacich bude chcieť obetovať dobrovoľne vyšší milodar, alebo nižší, môže tak urobiť v zmylse kán. 952-§1 KKP.

  • 5. Zbierka pre potreby farnosti

Minulú nedeľu 9. novembra 2008 sa konala mesačná zbierka pre potreby farnosti. Na tento účel sa vyzbieralo 58 287,- Sk. Za vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 6. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 23. novembra 2008 pozývame na besedu „Posvätný rád trvalého diakonátu. Besedu povedie dp. diakon Štefan Suchanovský.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov, ale hlavne pre deti

Opäť pripomíname, že na sobotu 29. novembra 2008 pripravuje Charita Blumentál spolu s farnosťou Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici už tradičnú akciu pre deti, ktorou je súťaž z náboženskej výchovy medzi farnosťami a karneval s vyhodnotením najvtipnejšej, doma vyrobenej masky. Začiatok súťaže je o 10.30 hod. S menšími deťmi stačí prísť o 11.30 hod., kedy začína karneval. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola aj na internetovej stránke charity www.charitablumental.sk.

Veríme, že mamičky, ako po iné roky, aj tento rok prispejú deťom na občerstvenie koláčikmi. Vopred vďaka.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál