Oznamy 15. februára 2009

16.2.2009 Vladimír Sabo

1.  Blumentálsky ples

Milí farníci, ďakujeme Vám za prejavený záujem o blumentálsky ples a tešíme sa Vašej hojnej účasti. Obraciame sa teraz s prosbou o pomoc na   Vás, milé gazdinky - neraz ste preukázali svoju šikovnosť pri iných         akciach organizovaných farnosťou. Budeme radi, ak nas podporite          nejakým vlastnoručne napečeným pečivom - pagáčikmi, suchými, slanými      či sladkými dobrotami, ktorými chceme obohatiť ponuku. Prihlásiť sa môžete telefonicky alebo osobne v kancelárii farského úradu, kde získate  potrebné informácie. Vopred Vám ďakujeme! Organizatori plesu.

2.  Deň otvorených dverí

Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P. G. Frassatiho pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu 25.2.2009 od 8.00 - 16.00 hod.

3.  Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 15. februára 2009 pozývame na zaujímavú prednášku  o modlitbe posvätného ruženca. Prednáša mgr. Ladislav Lencz. Prednáška           je spojená s premietnutím 15-minútového dokumentu - vystúpenia Ivetky  Hudákovej o Litmanovej v ČT1. Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

V nedeľu 1. marca 2009 si budú môcť záujemcovia pozrieť tretiu časť     filmu Moja misia III. o pôsobení slovenských misionárov na Ukrajine, v     Kazachstane, na Haiti, Islande, v Keni a v Ugande.

4.  Zbierka pre potreby farnosti

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná pravidelná mesačná zbierka pre potreby farnosti. Táto zbierka bude určená na výmenu plynových kotlov a radiátorov v sakristii kostola. Za Vaše milodary: „Pán Boh zaplať !”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál