Končí sa jubilejný rok svätého Pavla

1.6.2009 Xénia Duchoňová

Keď 28. júla 2007 pri slávení prvých vešpier sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla Svätý Otec Benedikt XVI. v Bazilike Svätého Pavla za hradbami pri príležitosti dvetisícročného

výročia narodenia tohto apoštola

národov vyhlásil nasledujúci rok (teda

rok 2008 - 2009) ako Jubilejný rok svätého Pavla, asi málokto mal predstavu o tom, ako ten rok prežije, aby čo najviac využil ponuku duchovných darov, ktoré Cirkev svojim veriacim ponúkne. Pre veriacich to mal byť, impulz súkromným čítaním čerpať z bohatstva Pavlových listov, a takto sa pripraviť na slávenie jubilejného roka. Po

jeho otvorení sme aj v našom farskom kostole

sme mali možnosť využívať dary, ktoré

nám Cirkev pri tejto príležitosti ponúka, a mali sme aj inú možnosť: raz za mesiac sa zúčastniť na Lectio Divina v Dóme sv. Martina. Pozýval nás ta otec arcibiskup Stanislav Zvolenský, aby sme aj takýmto spôsobom načerpali z nesmierneho bohatstva Pavlových myšlienok. Bolo dobré a radostné stretať v Dóme aj Blumentálcov. Iste využijeme možnosť zúčastniť sa aj nasledujúceho stretnutia… No a vďaka našej vernej prispievateľke, autorke vyššie umiestneného článku, mali sme, a verím, že aj budú mať, príležitosť čerpať z Lectio Divina aj tí, čo sa ho nezúčastnili.

 

To, ako sme pozvanie sláviť rok sv. Pavla na svoje duchovné obohatenie využili, musí si v duchu zodpovedať každý sám. Dňa 29. júna 2009 sa rok svätého Pavla skončí. Máme teda ešte niekoľko dní, urobiť to, čo sme azda zanedbali.

 

Pavlov jubilejný rok otvoril Svätý Otec v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Vo svojom príhovore vtedy pripomenul, že prastará tradícia, ktorá siaha až do apoštolských čias hovorí, že práve blízko tohto chrámu sa poslednýkrát stretli dvaja veľkí apoštoli, ktorých sviatok si práve v deň začatia i ukončenia Pavlovho jubilejného roku pripomíname: sv. Peter a sv. Pavol. Bolo to ich stretnutie predtým, ako za svojho Majstra vyliali krv.

 

Svätý Otec pripomenul, že títo dvaja apoštoli sú od začiatku kresťanskej tradície pokladaní za neoddeliteľných, hoci každý z nich mal svoje vlastné poslanie: Peter prvý vyznal vieru v Krista a Pavol dostal tú milosť, že toto bohatstvo mohol prehĺbiť. Peter založil prvé kresťanské spoločenstvo veriacich pochádzajúcich zo židovstva, Pavol zaniesol Kristovo posolstvo pohanom. S rozličnými darmi pracovali pre jednu vec

  • pre budovanie Kristovej Cirkvi.

 

Ako na začiatku šírenia kresťanstva, aj dnes potrebuje Kristus apoštolov schopných sa obetovať, potrebuje svedkov i mučeníkov. Obaja apoštoli žili v časoch pre Cirkev nepriaznivých, aj my sme dnes obklopení jej nepriateľmi a neprajníkmi. Aj od nás, ako členov Kristovej Cirkvi sa žiada prinášať Krista do sveta, v ktorom žijeme a vydávať svedectvo o viere v Krista.

 

Duchoňová


Pridané do rubriky články | Článok vyšiel v časopise Blumentál číslo 6 v roku 2009. Internetové vydanie časopisu Blumentál pre Vás pripravuje zbor Béčkari.