Farské oznamy 16. augusta 2009

15.8.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Streda 19. 8. - Sv. Jána Eudes, kňaza

Štvrtok 20. 8. - Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

Piatok 21. 8. - Sv. Pia  X., pápeža

Sobota 22. 8. - Panny Márie Kráľovnej

2. Farská knižnica

Počas mesiaca august je farská knižnica sv. Kataríny zatvorená.

3. Zbierka pre kostolné potreby

Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Za vaše milodary už vopred: „Pán Boh zaplať!”


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál