Farské oznamy 13. septembra 2009

12.9.2009 Andrej Fordinál

1. Liturgický kalendár

Pondelok 14. 9. - Povýšenie svätého kríža

Utorok 15. 9. - SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Streda 16. 9. - Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Štvrtok 17. 9. - Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota 19. 9. - Sv. Januára, biskupa a mučeníka

2. Sedembolestnej Panny Márie

V utorok 15. 9. 2009 slávime slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše v našom kostole budú: dopoludnia 6.00, 7.30, 9.00 a 10.30 hod. a popoludní o 16.30 a 18.00 hod.

3. Jesenné kántrové dni

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni: streda, piatok a sobota.

4. Príprava dospelých ku sviatostiam

Aj tento rok začíname prípravu na prijatie sviatostí pre dospelých. Tí, ktorí by mali záujem o prijatie krstu, prípadne svätého prijímania a sviatosti birmovania, môžu sa zahlásiť  v kancelárii farského úradu počas úradných hodín do konca septembra

5. Výročie návštevy Jána Pavla II. v Bratislave

Pri príležitosti 6. výročia návštevy Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave - Petržalke, si vás dovoľujeme pozvať na spomienkovú slávnosť, ktorá sa bude konať  14. septembra 2009 v kostole Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke. Program začína o 18.00 h slávnostnou sv. omšou za účasti arcibiskupa Stanislava Zvolenského a grékokatolíckeho biskupa Petra Rusnáka. Potom nasleduje akadémia a adorácia.

6. Zbierka pre kostolné potreby

Budúcu nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti, ktorá bude použitá na opravu ďalšej časti odkapového systému na seminárnej miestnosti zo strany farského dvora a na dokončenie výmeny pokazených vykurovacích telies v priestoroch farskej budovy. Minulý mesiac sme dokončili náter plota okolo kostola, vymenili vykurovacie telesá v seminárnej miestnosti a položili novú podlahu, ktorú realizovali naši Béčkari, za čo im úprimne ďakujeme.

7. Farská púť

Na farskú púť do Sv. zeme 23. - 30. 9. 2009 sa uvolnili 2 miesta. Prihlásiť sa môžete u p. Viloly Tóthovej, tel. č.: 02/ 4444 1779.

8. Birmovka

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti v sobotu 24. 10. 2009 o 10.00 hod.

9. Rok kňazov v našej farnosti

Pri príležitosti roka kňazov bude v našej farnosti prebiehať duchovná obnova, každý posledný štvrtok v mesiaci. Každý mesiac budeme pozývať niektorého z bývalých kaplánov, ktorí pôsobili v našej farnosti za posledných 20 rokov a pôsobia mimo Bratislavskej arcidiecézy. Prvá obnova sa uskutoční 24. 9. a začne sv. omšou o 18.00 hod., po nej bude krátka adorácia za kňazské povolania. Prvé pozvanie prijal bývalý kaplán vdp. Peter Rácek.

10. Večeradlo

V sobotu 19. 9. 2009 sa po sv. omši, ktorá začína o 6.30 uskutoční mariánske večeradlo.

11. Oznamy Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

Po prázdninovej prestávke sa opäť stretneme v blumentálskom klube, v seminárnej miestnosti farského úradu a to v nedeľu 20. septembra 2009  na besede s vdp. kaplánom Kalamenom.

Klub bude otvorený v obvyklom čase od 14.30 do 16.30 hod.

Oznam pre rodičov

Charita Blumentál organizuje v sobotu 26. septembra 2009 tradičnú burzu detského a materského, jesenného a zimného oblečenia. Podrobnú informáciu nájdete vo výveske charity v predsieni kostola, ako aj na internetovej stránke  charity www.charitablumental.sk


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál