Farské oznamy 21. februára

20.2.2010 Andrej Fordinál
  • 1. Liturgický kalendár

Pondelok 22. 2. - KATEDRA SV. PETRA

  • 2. Rok kňazov

Vo štvrtok 25. 2. večer o 17.00 hod. vás pozývame na sv. omšu, pri ktorej bude zároveň aj farská duchovná obnova pri príležitosti roka kňazov. Celebrovať ju bude vdp. Stanislav Lieskovský. Vo štvrtok sv. omše budú takto: ráno o 5.45 a 6.30 hod., a večer len o 17.00 hod.

  • 3. Zbierka pre kostolné potreby

Minulú nedeľu sa konala pravideľná zbierka pre potreby nášho chrámu a farnosti. Vyzbieralo sa 2.080,69 €. Za vaše milodary: „Pán Boh zaplať!” Z týchto peňazí sme zaplatili faktúru za opravu organu.

  • 4. Krížová cesta

V piatky pôstneho obdobia o 17.10 hod. a v nedele o 15.45 hod. sa budeme pravidelne modlievať Krížovú cestu. Každý, kto sa zúčastní na modlitbe pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

  • 5. Zbierka na Charitu

Dnes sa pri všetkých sv. omšiach koná zbierka na charitu. Za Vaše milodary: Pán Boh zaplať!

  • 6. Mnísi medzi nami

Budúcu nedeľu 28. 2. zavítajú do našej farnosti benediktíni, s ktorými sa môžeme stretnúť pri sv. omšiach a o 14.30 v kostole predstavia benediktínsky rád a výstavbu kláštora Premenenia Pána v Sampore. Viac informácií nájdete na plagátiku na výveske.

  • 7. Oznam Charity Blumentál

Program v klube na Vazovovej 8

V nedeľu 21. februára 2009 pozývame na prednášku a besedu k pripravovanému Svetovému dňu modlitieb. Prednáša MUDr. Suchalová.

Klub je otvorený od 14.30 do 16.30 hod.

  • 8. 2%

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu dáte svoje dve percentá z vašich daní, môžete pomôcť Charite Blumentál, alebo Béčkarom Potrebné informácie o poskytnutí 2% nájdete na www.charitablumental.sk, www.beckari.sk alebo vzadu v kostole.

  • 9. Úmrtie kňaza

Dňa 19. februára 2010 zomrel vo veku nedožitých 71 rokov vdp. Alojz Gubala, ktorý ako kaplán pôsobil v našej farnosti v rokoch 1970 - 1973. Myslime naňho vo svojich modlitbách.


Pridané do rubriky farské oznamy | Farské oznamy pripravuje Farský úrad Bratislava-Blumentál